Versjon 1.11 (revidert 1. april 2019)

Sluttbrukerlisensavtale

Les vilk?rene i denne sluttbrukerlisensavtalen (?Avtalen?) n?ye f?r du bruker l?sningen (som definert nedenfor). Dette er en juridisk bindende kontrakt. Ved ? samtykke elektronisk eller installere l?sningen eller bruke l?sningen, godtar du alle vilk?rene og betingelsene i denne avtalen p? vegne av deg selv og alle instanser og personer du representerer eller hvis enhet du anskaffer l?sningen for (samlet ?du?). Dersom du ikke samtykker i vilk?rene i denne avtalen, m? du ikke fortsette installasjonsprosessen og ikke bruke l?sningen, men slette eller destruere alle eksemplarer av l?sningen du er i besittelse av.

Denne avtalen gjelder din bruk av visse programmer (?Programvare?), tjenester eller maskinvare og tilh?rende fastvare, inkludert eventuelle oppdateringer (hver enkelt en ?l?sning?) som du godtar denne avtalen i forbindelse med, og eventuell tilknyttet dokumentasjon. I denne avtalen betyr ?Leverand?r? instansen som er identifisert her for ? levere l?sningen til deg; ?Dokumentasjon? betyr alle bruksanvisninger og instruksjoner inkludert i l?sningen, og ?Gjeldende vilk?r? er et samlebegrep for abonnementvilk?rene sammen med enhetstypene, tillatt antall enheter, andre transaksjonsvilk?r, -vilk?r og -dokumenter du godtar n?r du anskaffer l?sningen (inkludert eventuelle vilk?r og betingelser for salg), samt eventuelle distribusjonsavtaler, videresalgavtaler, partneravtaler og andre avtaler mellom deg og leverand?ren eller andre medlemmer av leverand?rgruppen, samt de andre begrensningene som beskrives i avsnitt .2 og i dokumentasjonen.

Merk at denne avtalen leveres i to deler. Punkt 1 til 12 i denne avtalen gjelder alle L?sninger, inkludert de som er oppf?rt nedenfor. Punkt 13 angir ytterligere vilk?r og betingelser som p?virker bestemte l?sninger eller kategorier av l?sninger, inkludert tredjeparts programvare, tjenester og andre produkter (punkt 13.1); Administrerte tjenesteleverand?rlisenser (punkt 13.2); Nettleseropprydding (punkt 13.3); WiFi Finder (punkt 13.4); Avast Family Space (ogs? solgt som Star Guard Family, Vodafone Family Protect og Wind Family Protect) (punkt 13.5); Mobilapper (punkt 13.6); Technician Edition (punkt 13.7); Forsikringstegningen (avsnitt 13.8); teknisk premium-st?tte (punkt 13.9); Ekstern tilgang; Hjelpeprogramvaren (punkt 13.10); Avast Driver Updater (punkt 13.11), Avast Secure Web Gateway eller Avast Secure Internet Gateway (punkt?13.12), visse HideMyAss!-tjenester (punkt 13.13), Vendor’s Virtual Private Network Solutions (punkt 13.14), en hvilken som helst dongle eller apparat som Avast gir deg som del av abonnementet ditt (punkt 13.15) og Mobile Threat Intelligence Platform (punkt 13.16). Denne avtalen erstatter enhver annen avtale du tidligere har inng?tt om en tidligere versjon av l?sningen.

Leverand?ren kan til enhver tid endre denne avtalen ved melding til deg i samsvar med denne avtalen, og din fortsatte bruk av eventuell l?sning p? noe tidspunkt minst 30 dager etter meldingsdatoen vil utgj?re din aksept av endringen av denne avtalen. Leverand?ren kan kreve at du godtar den endrede avtalen for ? fortsette ? bruke l?sninger du tidligere har kj?pt. Dersom du nekter ? godta den endrede avtalen, kan leverand?ren bringe din bruk av den aktuelle l?sningen til opph?r, noe som inneb?rer at du kan f? tilbakebetalt abonnementsgebyret du har betalt for den gjenv?rende eller ubrukte delen av abonnementsperioden ved ? f?lge anvisningene her.

1. Lisens

Leverand?ren gir deg en ikke-eksklusiv lisens til ? bruke l?sningen og dokumentasjonen i den avtaleperioden som er angitt i de gjeldende vilk?rene, herunder eventuelle forlengelser eller fornyelser av den avtalte perioden (?abonnementsperioden?), forutsatt at du samtykker i vilk?rene i denne avtalen.

2. Tillatt bruk av l?sningen

2.1. Du kan bruke l?sningen p?, eller for ? st?tte, opp til det avtalte antallet (det ?tillatte antallet enheter?) mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett, mobilnettapparater, andre mobilenheter (hver enkelt en ?mobilenhet?), personlige datamaskiner, Internett-tilkoblede enheter eller annen enhet kompatibel med l?sningen (hver enkelt, herunder hver mobilenhet, en ?enhet?) angitt i de gjeldende vilk?rene utelukkende:

2.1.1. For l?sninger som leverand?ren bestemmer for bedrifts-, handels- eller forretningsbruk (hver enkelt en ?forretningsl?sning?) av deg eller dine tilknyttede selskaper (der disse enhetene kontrollerer deg, kontrolleres av deg eller befinner seg under felles kontroll med deg) for interne forretningsform?l. I tilfelle eventuell slik bruk av forretningsl?sningen av et tilknyttet selskap er du ansvarlig for at det tilknyttede selskapet overholder denne avtalen, og mislighold fra et tilknyttet selskaps side vil det bli regnet som mislighold fra din side. Eventuelle forpliktelser for leverand?ren etter denne avtalen vil v?re utelukkende overfor deg og ikke dine tilknyttede selskaper som bruker forretningsl?sningen etter denne avtalen.

2.1.2. I tilfelle av alle andre l?sninger, inkludert Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free og alle andre l?sninger som du ikke trenger ? betale abonnementsavgift eller annen pris for, enten for ? f? l?sningen eller fortsette ? bruke l?sningen etter en pr?veperiode (hver en ?Forbrukerl?sning?), av en person eller medlemmer av husstanden hans/hennes for personlige, ikke-kommersielle form?l. For ? unng? tvil gis eller lisensieres ingen forbrukerl?sninger for bruk av: (i) naturlige personer for kommersielle form?l; eller (ii) bedrifter, selskaper, offentlige instanser, ikke-statlige organisasjoner eller for andre idealistiske instanser eller utdanningsinstitusjoner.

2.2. Du kan lage en sikkerhetskopi av programvaren.

2.3. Forutsatt at l?sningen er konfigurert for nettverksbruk, kan du bruke l?sningen p? én eller flere filservere eller virtuelle maskiner p? et enkelt lokalnett for bare ett av (men ikke begge) f?lgende form?l:

2.3.1. Permanent installasjon av programmet p? harddisker eller andre lagringsenheter for opp til tillatt antallet enheter, eller

2.3.2. Bruk av l?sningen over slikt enkelt lokalnett, forutsatt at antallet forskjellige enheter l?sningen brukes p?, ikke overstiger det tillatte antallet enheter, eller

2.3.3. Dersom gjeldende vilk?r gir deg rett til bruke l?sningen til ? levere MSP-tjenester, bruk av l?sningen som beskrevet i punkt?13.2.

2.4. DIN BRUK AV L?SNINGEN TIL ANNET ENN UTTRYKKELIG TILLATT ETTER PUNKT?2 I DENNE AVTALEN, ELLER EVENTUELT VIDERESALG ELLER VIDEREDISTRIBUSJON AV L?SNINGEN, UTGJ?R ET VESENTLIG MISLIGHOLD AV DENNE AVTALEN OG KAN KRENKE GJELDENDE OPPHAVSRETTSLIG LOVGIVNING.

3. oppdateringer

Leverand?ren kan, til enhver tid i abonnementsperioden og uten separat tillatelse eller samtykke, implementere en oppgradering eller oppdatering av, eller utskiftning for, enhver l?sning (?oppdatering?), og du kan kanskje som f?lge av slik implementering ikke bruke den gjeldende l?sningen eller enheten (eller visse funksjoner i enheten) f?r oppdateringen er helt installert eller aktivert. Hver oppdatering anses som en del av ?l?sningen? for alle form?l i denne avtalen. Oppdateringer kan omfatte b?de tilf?yelser til og slettinger av eventuelle s?rlige egenskaper eller funksjonalitet som en l?sning tilbyr, eller kan erstatte den i sin helhet, og leverand?ren vil bestemme innholdet, egenskapene og funksjonaliteten i den oppdaterte l?sningen etter egen vurdering. Leverand?ren er ikke p?lagt ? gi deg mulighet til ? avvise eller utsette oppdateringer, men, i alle tilfeller, m? du muligens laste ned og tillate installering eller aktivering av alle tilgjengelige oppdateringer for ? f? maksimal fordel av l?sningen. Leverand?ren kan slutte ? yte support for en l?sning til du har godtatt og installert eller aktivert alle oppdateringer. Leverand?ren vil etter egen vurdering fastsette n?r og om oppdateringer er passende, og har ingen forpliktelse til ? gj?re noen oppdateringer tilgjengelige for deg. Leverand?ren kan etter egen vurdering slutte ? tilby oppdateringer for enhver annen versjon av l?sningen enn for den nyeste, eller oppdateringer som st?tter bruk av l?sningen i forbindelse med andre versjoner av operativsystemer, e-postprogrammer, nettlesere og annen programvare som l?sningen er utviklet for ? virke med.

4. Eierrettigheter

4.1. L?sningene og dokumentasjonen er leverand?rens ?ndsprodukt og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslige lover, internasjonale traktatbestemmelser og andre gjeldende lover i landet der l?sningen blir brukt. L?sningsstrukturen, organisasjonen og datakoden til programvare og fastvare er verdifulle forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon fra leverand?ren. I det omfang du gir kommentarer eller forslag vedr?rende l?sningen til leverand?ren, gir du leverand?ren rett og tillatelse til ? oppbevare og bruke slike kommentarer eller forslag for ethvert form?l i v?re n?v?rende eller fremtidige produkter eller tjenester, uten ytterligere godtgj?relse til deg og uten din godkjenning av slik oppbevaring eller bruk.

4.2. Unntatt som angitt i denne avtalen gir din besittelse og bruk av en l?sning deg ikke noen rettigheter til eventuelle immaterialrettigheter til l?sningen eller dokumentasjonen. Alle rettigheter til l?sningen og dokumentasjonen, herunder alle tilknyttede opphavsrettigheter, patenter, rettigheter til forretningshemmeligheter, varemerker og andre immaterialrettigheter, er forbeholdt leverand?ren.

5. Begrensninger

5.1. Du kan ikke kopiere eller bruke l?sningen eller dokumentasjonen unntatt som fastsatt i punkt?2 i denne avtalen. Du kan ikke, og kan ikke la noen tredjepart:

5.1.1. bruke autoriseringskoder, lisensnummer, kombinasjoner av brukernavn/passord eller andre aktiveringskoder eller -nummer som oppgis av leverand?ren i forbindelse med en l?sning (?aktiveringskode?) p? eller for mer enn antall enheter som spesifiseres i de gjeldende vilk?rene;

5.1.2. utlevere aktiveringskoder til andre tredjeparter enn leverand?ren eller leverand?rens utpekte representanter;

5.1.3. med unntak av n?r det autoriseres uttrykkelig if?lge loven: (i) reverse engineering, demontere, dekompilere, oversette, rekonstruere, transformere eller hente ut hvilken som helst l?sning eller del av l?sningen (inkludert tilknyttede signaturer for skadelig programvare og oppdagelsesrutiner for skadelig maskinvare); eller (ii) endre, modifisere eller p? annen m?te endre hvilken som helst l?sning (inkludert tilknyttede signaturer for skadelig programvare og oppdagelsesrutiner for skadelig programvare). ?Ondsinnet kode? betyr enhver kode, funksjon, rutine eller enhet som er beregnet eller utformet automatisk, eller ved en bestemt hendelse, eller n?r du tar eller unnlater ? ta en bestemt handling, eller etter kommando eller kontroll av noen person eller enhet: (a) forstyrre driften av programvare, tjeneste, enhet, eiendom, nettverk eller data; (b) f?re til at programvare, tjeneste, enhet, eiendom, nettverk eller data blir ?delagt, endret, slettet, skadet eller p? annen m?te for?rsaket at dets drift forstyrres eller forringes eller (c) tillater en person eller enhet for ? f? tilgang, ta kontroll av, eller ?delegge, endre, slette, skade eller p? annen m?te forstyrre eller forringe bruken av en del av en hvilken som helst programvare, service-enhet, eiendom, nettverk eller data, og et hvilket som helst datavirus, orm, trapdoor, bakd?r, tidsbombe, ondsinnet program eller en mekanisme som en programvarel?s eller rutine for passordkontroll, CPU-serienummerkontroll, tidsavhengighet eller annen kode beregnet eller utformet for ? muliggj?re enhver handling som beskrevet i denne definisjonen (inkludert Java-applets, ActiveX-kontroller, skriptspr?k, nettleser-plugin-moduler eller dyttet innhold);

5.1.4. med unntak av i henhold til autorisering fra en distribusjonsavtale, videreselgeravtale mellom deg og leverand?ren eller et annet medlem av leverand?rgruppen, publisere, videreselge, distribuere, kringkaste, overf?re, kommunisere, overf?re, forplikte, leie, dele eller underlisensiere hvilken som helst l?sning;

5.1.5. med unntak av uttrykkelig autorisering i denne avtalen (inkludert punkt 13.2, 13.5 og 13.7), gjeldende vilk?r eller annen avtale mellom deg og leverand?ren eller et annet medlem av leverand?rgruppen, bruke hvilken som helst l?sning til ? administrere anleggene til en tredjepart eller gi hvilken som helst tredjepart tilgang til eller bruk av hvilken som helst l?sning som servicebyr?, tidsdeling, abonnementstjeneste eller programtjenesteleverand?r eller p? annet grunnlag;

5.1.6. bruke hvilken som helst l?sning til ? levere eller bygge et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med l?sningen;

5.1.7. bruke eller fors?ke ? bruke hvilken som helst l?sning til ?: (i) laste opp, laste ned, str?mme, overf?re, kopiere eller lagre hvilken som helst informasjon, data eller materialer eller ta del i eller assistere hvilken som helst aktivitet som kan: (A) krenke de immaterielle rettighetene eller andre rettigheter til en tredjepart; (B) inneholde ulovlig, skadelig, truende, forn?rmende, nedsettende eller p? andre m?ter upassende materiale av hvilken som helst type; (C) skade eller fors?ke ? skade andre; (D) ha potensiale til ? opphisse eller f?re til atferd som er ulovlig, skadelig, truende, forn?rmende, plagsom, krenkende, nedsettende, ?rekrenkende, vulg?r, uanstendig, krenkende mot andres personvern, hatsk, eller diskriminerende mot rase, etnisitet, religion eller seksualitet, eller som ellers er upassende; (E) fremme eller gi instruksjoner for ulovlige aktiviteter, fremme fysisk vold mot hvilken som helst gruppe eller person, eller fremme hvilken som helst form av dyreplageri; (F) gi seg ut for ? v?re en person eller instans eller p? annen m?te uriktig fremstille tilknytningen til en person eller instans; eller (G) assistere i svindel, bedrageri eller tyveri; eller (H) skade, deaktivere eller hemme operasjonen av, eller f? eller fors?ke ? f? uautorisert tilgang, mottak, bruk, kopiering, endring eller ?deleggelse av eller til eiendom, enheter, programvare, tjenester, nettverk eller data p? hvilken som helst m?te, inkludert ved hacking, nettfisking, forfalsking eller fors?k p? ? omg? eller bekjempe brannmurer, passordbeskyttelse eller annen beskyttelse eller kontroller innen informasjonssikkerhet, uansett natur; (ii) p? hvilken som helst m?te bryte gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller bestemmelser; (iii) forfalske overskrifter eller p? annen m?te manipulere identifikatorer for ? forkle opprinnelsen til innhold som overf?res via bruk av l?sningen; (iv) laste opp, poste, sende via e-post eller p? annen m?te overf?re uoppfordret eller uautorisert annonsering, kampanjemateriell, ?s?ppelpost?, ?kjedebrev? eller ?pyramidespill?; eller (v) samle inn eller lagre personlige data uten kunnskap og uttrykkelig godkjennelse fra den registrerte;

5.1.8. skade, deaktivere eller hemme operasjonen av eller f? eller fors?ke ? f? uautorisert tilgang til l?sninger, eller eiendom, enheter, programvare, tjenester, nettverk eller data knyttet til, eller som samhandler med, slike l?sninger, eller til innhold eller data som er lagret i, tilgjengelig eller leveres via slike l?sninger, p? hvilken som helst m?te, inkludert ved hacking, nettfisking, forfalsking eller fors?k p? ? omg? eller bekjempe brannmurer, passordbeskyttelse eller annen beskyttelse eller kontroller innen informasjonssikkerhet, uansett natur;

5.1.9. teste eller referansem?le, eller utlevere eller publisere resultater av testing eller referansem?ling, for hvilken som helst l?sning uten skriftlig forh?ndsgodkjennelse fra leverand?ren; eller

5.1.10. bekjempe eller omg?, fors?ke ? bekjempe eller omg?, eller autorisere eller assistere tredjeparter til ? bekjempe eller omg? kontroller for bruk av kopier av hvilken som helst l?sning; eller

5.1.11. bryte leverand?rens retningslinjer om akseptabel bruk av l?sningene (?retningslinjene for akseptabel bruk?), som er tilgjengelig her. Hvis, og i den grad, denne avtalen og retningslinjene for akseptabel bruk er i konflikt, gjelder den mest restriktive bestemmelsen.

5.2. Visse l?sninger kan gi deg eller en annen bruker administrative rettigheter som blant annet kan la administratoren f?lge opp andre enheter og/eller status for l?sninger implementert p? andre enheter, herunder for eksempel abonnementsperiodestatus, l?sningsmeldinger og oppdateringer. Du erkl?rer og forsikrer at du vil bruke slike administrative rettigheter bare med tanke p? enheter og l?sninger som du er beh?rig autorisert for, og for intet annet form?l. Du erkl?rer og garanterer ogs? overfor leverand?ren at: (i) du har n?dvendig fullmakt til ? godta denne avtalen, og installere og/eller bruke l?sningen p? enhetene, p? vegne av eiere og brukere av de administrerte enhetene, og at (ii) du herved godtar denne avtalen p? vegne av: (A) slike eiere og brukere av disse administrerte enhetene, og (B) deg selv.

5.3. Visse l?sninger kan gj?re det mulig ? publisere eller dele offentlig med andre innhold du har generert eller f?tt fra andre kilder (?brukerinnhold?). Du beholder alle immaterialrettigheter som du allerede har etter gjeldende lovgivning, til brukerinnhold du publiserer eller deler gjennom l?sningen, med forbehold om rettighetene, lisensene og andre vilk?r i denne avtalen, herunder alle underliggende rettigheter som andre m?tte ha til eventuelt brukerinnhold som du allerede bruker eller modifiserer. Du gir hvert medlem av leverand?rgruppen en ikke-eksklusiv, ubegrenset, ubetinget, global, ugjenkallelig, permanent og avgiftsfri rett og tillatelse til ? bruke, kopiere, registrere, distribuere, fremstille, utlevere, selge, videreselge, underlisensiere (via flere niv?er), endre, tilpasse, vise, offentlig utf?re, overf?re, publisere, kringkaste, oversette, bearbeide og for ?vrig utnytte p? hvilken som helst m?te enhver del av brukerinnholdet du publiserer eller deler gjennom en l?sning (og avledede verk) utelukkende for ? levere l?sningene til deg etter denne avtalen. Hver gang du publiserer eller deler brukerinnhold, erkl?rer og garanterer du overfor hvert medlem av leverand?rgruppen at du er minst myndig i det distriktet du bor i, og er forelder eller verge, eller har alle n?dvendige samtykker fra forelderen eller vergen, for en mindre?rig som er beskrevet i eller har bidratt til brukerinnhold du publiserer eller deler med hensyn til det brukerinnholdet: (i) du er den eneste opphavsmann og eier til immaterialrettighetene og andre rettigheter til brukerinnholdet, eller du har lovlig rett til ? publisere og dele brukerinnholdet og gi hvert medlem av leverand?rgruppen rett til ? bruke dem som beskrevet i punkt?5.3, det hele uten forpliktelse for et medlem av leverand?rgruppen til ? innhente samtykke fra tredjepart og uten ? skape en forpliktelse eller et ansvar for et medlem av leverand?rgruppen, (ii) brukerinnholdet er n?yaktig, (iii) brukerinnholdet verken krenker eller, med hensyn til hvert medlem av leverand?rgruppens tillatte bruk og utnyttelse fastsatt i denne avtalen, vil krenke eventuelle immaterialrettigheter eller andre rettigheter som tilh?rer en tredjepart, og (iv) brukerinnholdet vil ikke bryte denne avtalen eller volde personskade.

6. Begrenset garanti; ansvarsfraskrivelse og utelukkelse av ansvar

6.1. Med forbehold om resten av dette punktet 6, garanterer leverand?ren overfor deg at l?sningen i det vesentlige vil yte, eller vil bli ytt, i samsvar med dokumentasjonen i en periode p? 30 dager etter opprinnelig ervervelse av l?sningen. For ? fremsette et garantikrav m? du f?lge anvisningene fra kilden du ervervet l?sningen av. Dersom l?sningen ikke i det vesentlige yter i samsvar med dokumentasjonen, vil hvert medlem av leverand?rgruppens og hver leverand?rpartners eneste ansvar, og din eneste bef?yelse, med hensyn til slik garanti etter leverand?rens vurdering v?re begrenset til enten: (i) utskiftning av l?sningen, eller (ii) retur av l?sningen for ? f? en tilbakebetaling av den delen av abonnementsgebyret du har betalt for den ikke-utl?pte eller ubrukte delen av abonnementsperioden. Denne garantien gjelder bare for l?sningen slik den opprinnelig ble levert, og gjelder ikke for: (i) oppdateringer, (ii) mangler som skyldes kombinasjon, drift eller bruk av l?sningen sammen med: (A) programvare, maskinvare eller annet materiale som ikke leveres av leverand?ren, eller (B) enheter, programvare eller annet materiale som ikke oppfyller leverand?rens krav fastsatt i dokumentasjonen.

6.2. UNNTATT I HENHOLD TIL PUNKT?6.1 I DENNE AVTALEN GARANTERER IKKE MEDLEMMER AV LEVERAND?RGRUPPEN OG LEVERAND?RPARTNERE FOR YTELSENE ELLER RESULTATENE DU KAN OPPN? VED BRUK AV EVENTUELL L?SNING ELLER DOKUMENTASJON. UNNTATT I HENHOLD TIL PUNKT?6.1 I DENNE AVTALEN LEVERES L?SNINGEN ?I FORELIGGENDE STAND?, OG MEDLEMMER AV LEVERAND?RGRUPPEN OG LEVERAND?RPARTNERNE GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORST?TTE GARANTIER ELLER VILK?R OG, I DET OMFANG DET ER TILLATT ETTER LOVEN, FRASKRIVER SEG ALLE VILK?R OG GARANTIER SOM FREMG?R AV LOV, SEDVANERETT, RETTSPRAKSIS ELLER ANDRE RETTSTEORIER, HERUNDER UNDERFORST?TTE GARANTIER ELLER VILK?R OM FRAV?R AV IMMATERIALRETTSKRENKELSE, TITTEL, SALGBARHET, EGNET KVALITET ELLER FORM?LSTJENLIGHET. LEVERAND?REN GARANTERER IKKE AT L?SNINGENS FUNKSJON VIL V?RE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT L?SNINGEN VIL VIRKE KORREKT P? ENHVER BESTEMT ENHET ELLER ENHVER S?RLIG KONFIGURASJON AV MASKIN- OG/ELLER PROGRAMVARE, ELLER AT L?SNINGEN VIL GI FULLSTENDIG BESKYTTELSE FOR INTEGRITETEN AV UTVALGTE DATA, OPPLYSNINGER ELLER INNHOLD SOM LAGRES ELLER OVERF?RES VIA INTERNETT.

6.3. UTEN HENSYN TIL EVENTUELL ANNEN BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN, LEVERES ENHVER GEBYRFRI L?SNING (HERUNDER ENHVER L?SNING SOM LEVERES SOM ?GRATIS-?, ?PR?VE-? ELLER ?BETAL?SNING?) ?I FORELIGGENDE STAND?, ?MED ALLE FEIL? OG ?SOM TILGJENGELIG? UTEN GARANTI AV NOEN SOM HELST ART OG UTEN SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER FRA LEVERAND?REN.

6.4. I DET OMFANG DET ER TILLATT ETTER LOVEN, VIL LEVERAND?REN ELLER ET SELSKAP SOM KONTROLLERER, KONTROLLERES AV ELLER BEFINNER SEG UNDER FELLES KONTROLL MED LEVERAND?REN (SAMMEN ?LEVERAND?RGRUPPEN?) ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, LISENSGIVERE, REPRESENTANTER, LEVERAND?RER, DISTRIBUT?RER, FORHANDLERE, TR?DL?SE OPERAT?RER SOM l?sningen LEVERES OVER NETTVERKET ELLER SYSTEMENE TIL, ELLER ANDRE FORRETNINGSPARTNERE AV MEDLEMMER AV LEVERAND?RGRUPPEN (SAMMEN ?LEVERAND?RPARTNEREN?) V?RE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR:

6.4.1. EVENTUELL F?LGESSKADE-, TILLEGGSSKADE- ELLER STRAFFEERSTATNING, UTEN HENSYN TIL ?RSAK ELLER ANSVARSTEORI;

6.4.2. ERSTATNING FOR FORRETNINGS-, FORTJENESTE- ELLER INNTEKTSTAP, PERSONVERNTAP, AVSAVN AV EVENTUELL ENHET ELLER L?SNING (HERUNDER L?SNINGEN), BORTKASTEDE UTGIFTER, KOSTNADENE VED ? SKAFFE SUBSTITUTT- ELLER BYTTEVARER, TJENESTER ELLER DIGITALE PRODUKTER, DRIFTSAVBRUDD, UAUTORISERT OFFENTLIGGJ?RING ELLER TAP (HERUNDER ?DELEGGELSE, SVEKKELSE ELLER UTILGJENGELIGHET) AV DATA ELLER INFORMASJON AV ENHVER ART (ENTEN DE FOREG?ENDE TAPENE, KOSTNADENE ELLER UTGIFTENE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE), ELLER

6.4.3. EVENTUELL ANNET MONET?RT ELLER IKKE-MONET?RT TAP SOM M?TTE OPPST? SOM F?LGE AV DENNE AVTALEN ELLER L?SNING SOM LEVERES ETTER DENNE AVTALEN;

SELV OM SLIKT MEDLEM AV LEVERAND?RGRUPPEN ELLER LEVERAND?RPARTNEREN ER VARSLET OM RISIKOEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP. UTEN HENSYN TIL EVENTUELL MOTSTRIDENDE BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN ELLER ANNET VIL INTET MEDLEM AV LEVERAND?RGRUPPEN ELLER EN LEVERAND?RPARTNER V?RE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EVENTUELL TREDJEPART FOR TAP ELLER SKADE (DIREKTE ELLER INDIREKTE), FOR UVEDKOMMENDE ADGANG TIL, ELLER EVENTUELL ?DELEGGELSE, SVEKKELSE, UTILGJENGELIGHET, SLETTING, TYVERI, DESTRUKSJON, ENDRING, UTLEVERING ELLER TAP AV DATA, OPPLYSNINGER ELLER INNHOLD SOM OVERF?RES, MOTTAS ELLER LAGRES AV ELLER I FORBINDELSE MED EN L?SNING UAVHENGIG AV ?RSAKEN. I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN, SKAL MEDLEMMER AV LEVERAND?RGRUPPENS ELLER EN LEVERAND?RPARTNERS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE TAP OVERFOR DEG ELLER EVENTUELL TREDJEPART SOM M?TTE F?LGE AV ELLER I TILKNYTNING TIL EN L?SNING, DU ELLER EVENTUELL TREDJEPART SOM F?LGER AV ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL L?SNING, ABONNEMENTET ELLER DENNE AVTALEN, OVERSTIGE, AVHENGIG AV HVA SOM ER ST?RST: (I) FEM AMERIKANSKE DOLLAR (5,00?USD), OG (II) DEN DELEN AV ABONNEMENTSGEBYRENE DU HAR BETALT FOR DE UMIDDELBART FOREG?ENDE 12 M?NEDENE AV ABONNEMENTSPERIODEN.

6.5. MEDLEMMER AV LEVERAND?RGRUPPENS OG LEVERAND?RPARTNERNES ANSVARSUTELUKKELSER OG -BEGRENSNINGER I DENNE AVTALEN VIL IKKE BEGRENSE ELLER UTELUKKE DERES POTENSIELLE ANSVAR FOR:

6.5.1. D?DSFALL, PERSONSKADE, SKADE P? EIENDOM ELLER SVINDEL UTOVER DET OMFANG SOM ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING; OG

6.5.2. ENHVER SAK SOM ELLERS KANSKJE IKKE ER BEGRENSET ELLER UTELUKKET VED LOV.

7. Personvern; behandling av personlig OG ANNEN informasjon

7.1. Begrepet ?data? i denne avtalen og personvernerkl?ringen betyr: (a)?informasjonen du oppgir til leverand?ren, et annet?medlem av leverand?rgruppen eller en leverand?rpartner, n?r du bestiller l?sninger, inkludert?navn, faktureringsadresse (inkludert postnummer), e-postadresse, telefonnummer, betalingskortnummer eller kontonummer, bekreftelseskode for betalingskort eller konto, ikrafttredelsesdato og utl?psdato for betalingskort, kontopassordet du velger for kontoen din med leverand?ren eller et annet medlem av leverand?rgruppen, og andre faktureringsdata som definert i leverand?rens Retningslinjer for personvern (?Retningslinjer for personvern?, som du kan finne her) (samlet kalt ?Transaksjonsdata?); (b) informasjon leverand?ren, et annet medlem av leverand?rgruppen eller en leverand?rpartner innhenter under behandlingen?og oppfyllelsen av dine bestillinger for l?sninger, inkludert informasjon om merke, modell, operativsystem og andre identifiserende detaljer om din enhet, navn p? din internett-tjenesteleverand?r, din IP-adresse; and (c) informasjon om din installering og bruk av l?sninger ((b) og (c) samlet kalt ?tjenestedata? i Retningslinjene for personvern).

7.2. Du?autoriserer leverand?ren, et annet medlem av leverand?rgruppen eller en leverand?rpartner til ? bruke dataene dine for form?lene som beskrives i?retningslinjene for personvern. Du bekrefter at slik bruk av dataene dine inkluderer behandling og oppfylling av bestillingene dine for abonnement, forbedring av l?sninger og levering av informasjon til deg om l?sninger du har abonnert p? og tilbud om andre l?sninger. Du bekrefter at leverand?r eller et annet medlem av leverand?rgruppen kan dele dataene dine med leverand?rpartnere, for eksempel leverand?rens leverand?rer for e-handelsplattform og betalingsbehandlere, leverand?rer som gir brukerst?tte, tjenester og l?sninger til deg p? leverand?rens vegne, og leverand?rer som gir leverand?ren eller et medlem av leverand?rgruppen kj?psanalyse og kr?sjanalyse i forbindelse med tjenestene. Du bekrefter ogs? at leverand?ren eller et medlem av leverand?rgruppen kan dele data som er anonymisert og aggregert, med tredjeparter for trendanalyser.

8. Avslutning

8.1. Denne avtalen avsluttes umiddelbart n?r du bryter hvilken som helst av forpliktelsene dine i denne avtalen (inkludert eventuelle brudd p? forpliktelsene dine i punkt 2, 5 eller 10). En avslutting vil resultere i tap av eventuelle rettigheter du har til ? motta oppdateringer eller f? en tilbakebetaling for delen av abonnementsavgiften du har betalt for delen av abonnementsperioden som ikke er utl?pt eller brukt. Leverand?ren forbeholder seg retten til eventuelle andre bef?yelser som er tilgjengelige etter loven i tilfelle ditt mislighold av noen av dine forpliktelser etter denne avtalen p?virker medlemmer av leverand?rgruppen eller en leverand?rpartner negativt. Medlemmer av leverand?rgruppens og leverand?rpartnernes ansvarsutelukkelser og -begrensninger i denne avtalen vil fortsette ? gjelde etter at denne avtalen er sagt opp.

8.2. Leverand?ren kan ved ? gi deg varsel umiddelbart si opp denne avtalen til enhver tid med hensyn til eventuell s?rlig l?sning eller alle l?sninger og hvert medlem av leverand?rgruppens og hver leverand?rpartners eneste ansvar, og din eneste bef?yelse, med hensyn til slik oppsigelse vil v?re begrenset til en refusjon for den delen av abonnementsgebyrene du har betalt for den ikke-utl?pte eller ubrukte delen av abonnementsperioden. Fra slik oppsigelse har f?tt virkning, vil du ikke lenger v?re berettiget til ? bruke eventuell ber?rt l?sning og dokumentasjon.

9. Begrensede rettigheter for amerikanske myndigheter

Alle l?sninger kvalifiserer som ?kommersielle artikler? som definert i 48 C.F.R. 2.101, best?ende av ?kommersiell programvare? og ?kommersiell dokumentasjon? som brukt i 48 C.F.R. 12.212. I henhold til 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 til og med 227.7202-4 erverver alle amerikanske offentlige sluttbrukere slike l?sninger og tilknyttet dokumentasjon med bare de rettigheter som er fastsatt i denne avtalen, og som gjelder for ikke-offentlige kunder. Bruk av slike l?sninger og tilknyttet dokumentasjon utgj?r samtykke fra den amerikanske offentlige etaten i at programvaren og programvaredokumentasjonen er kommersiell, og utgj?r aksept av rettighetene og begrensningene i denne avtalen.

10. Eksportreguleringer

Du m? overholde all gjeldende amerikansk og internasjonal lovgivning om eksport og reeksport av l?sningene, herunder de amerikanske eksportadministrasjonsforskriftene, s? vel som begrensninger p? sluttbruker, sluttbruk og bestemmelsessted utstedt av amerikanske og andre myndigheter. Uten ? begrense allmenngyldigheten av det foreg?ende erkl?rer, garanterer og forplikter du deg til at: (i) du ikke er et medlem av en liste over nektede personer, uverifisert liste, instansliste, liste over spesifikt utpekte statsborgere, liste over utestengte personer eller eventuelle andre lister som publiseres av de amerikanske myndighetene; og (ii) du ikke kommer til ? bruke, eksportere, reeksportere hvilken som helst l?sning i eller til territorier, destinasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner som bryter med embargoer eller handelssanksjoner fra USA eller EU. Du vil holde hvert medlem av leverand?rgruppen skadesl?s for alle krav, fordringer, s?ksm?l eller saker og alle skader, forpliktelser, kostnader og utgifter som oppst?r som f?lge av din manglende overholdelse av dette punkt?10.

11. Bindende Meklingsavtale og Gruppes?ksm?lfraskrivelse

11.1. Dette punkt?11 gjelder for eventuell tvist som oppst?r som f?lge av eller i tilknytning til en l?sning eller denne avtalen, og som involverer deg og leverand?ren. ?Tvist? i forbindelse med dette punkt 11, betyr enhver tvist, s?ksm?l eller annen konflikt uavhengig av den bestemte s?ksm?lsgrunnen (dvs. den omfatter blant andre potensielle s?ksm?lsgrunner eller rettsgrunnlag, p?stander om kontraktsbrudd, fremsettelse av uriktige opplysninger eller svik, godtgj?relse, mislighold utenfor kontraktsforhold (herunder uaktsomhet) og brudd p? lov eller forskrift).

11.2. I tilfelle tvist m? du gi leverand?ren melding om tvist, som er en skriftlig erkl?ring med navn, adresse og kontaktopplysninger, kjensgjerningene som gir opphav til tvisten, og ?nsket oppreisning. Du m? sende eventuell melding om tvist per e-post til leverand?ren p? [email protected] (med emnet: Punkt?11 Melding om tvist iht. sluttbrukerlisensavtale).

11.3. EVENTUELLE FORHANDLINGER FOR ? L?SE ELLER BEHANDLE EVENTUELL TVIST I ENHVER RETTSINSTANS VIL SKJE UTELUKKENDE P? INDIVIDUELT GRUNNLAG. DU VIL IKKE PR?VE ? F? EN TVIST BEHANDLET SOM ET GRUPPES?KSM?L, PRIVAT S?KSM?L GJENNOM STATSADVOKAT ELLER I NOEN ANNEN RETTSSAK DER EN AV PARTENE OPPTRER ELLER FORESL?R ? OPPTRE SOM REPRESENTANT. INGEN MEKLING ELLER PROSEDYRE VIL KOMBINERES MED EN ANNEN UTEN FOREG?ENDE SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ALLE PARTER P?VIRKET AV MEKLINGEN ELLER PROSEDYREN.

11.4. Hvis du og leverand?ren ikke l?ser noen tvist ved uformell forhandling, vil enhver annen innsats for ? l?se konflikten utelukkende utf?res ved bindende voldgift som reguleres av United States Federal Arbitration Act (?FAA?), 9 U.S.C. § 1 et seq. og de gjeldende lovene ved Staten New York, USA (uten hensyn til prinsippvalg av lover). Unntatt som angitt i Seksjon 11.5 under, gir du fra deg retten til ? p?tale (eller delta i rettssaker som parti eller klassemedlem) alle tvister i retten foran en dommer eller jury. I stedet vil alle tvister bli l?st av en n?ytral voldgiftsmann, hvis avgj?relse er endelig unntatt for begrenset klagerett etter FAA. Enhver rett med domsmakt over partene kan h?ndheve meklerens tilkjenning.

11.5. Voldgiftskravet i dette punkt?11 er underlagt f?lgende unntak:

11.5.1. Du kan prosedere eventuell tvist i en sm?kravsdomstol i distriktet eller annen lignende politisk inndelt omr?de der du bor, dersom tvisten oppfyller alle krav til ? bli behandlet i sm?kravsdomstolen. Dersom du bringer et krav inn for en sm?kravsdomstol, er du ansvarlig for alle saksomkostninger og gebyrer.

11.5.2. Alle tvister om p?st?tt urettmessig bruk av din eller leverand?rens immaterialrettigheter vil bli l?st i retten.

11.5.3. Dersom du er forbruker og bor i EU, Norge, Island eller Liechtenstein, kan du v?re berettiget til ? f? behandlet din tvist gjennom en Internett-plattform for nettbasert tvistel?sning som EU-kommisjonen har opprettet (?ODR-plattformen?). ODR-plattformen er ment ? forenkle minnelig l?sning i forbindelse med nettkj?p av varer og tjenester mellom forbrukere og forhandlere basert i EU, Norge, Island og Liechtenstein. Du finner ODR-portalen ved ? klikke koblingen nedenfor: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Enhver voldgift vil bli administrert av American Arbitration Association (?AAA?) i samsvar med AAAs ?forbrukervoldgiftsregler? som gjelder fra og med 1. september 2014, herunder ?voldgiftskostnader (herunder AAAs administrasjonsgebyrer)? som gjelder fra og med 1. september 2014 (sammen ?forbrukerprosedyrer?) og vil v?re underlagt f?lgende:

11.6.1. Forbrukerprosedyrene fastsetter visse gebyrer, der noen spesifikt fordeles p? forbrukeren (deg) og andre p? forretningen (leverand?ren). Dersom kravet ditt er h?yst 75?000 amerikanske dollar, vil leverand?ren betale alle disse spesifiserte gebyrene og omkostningene, herunder dem som er allokert til kunden. Leverand?ren samtykker ikke i ? b?re noen andre kostnader. Dersom kravet er mer enn 75?000 amerikanske dollar, vil forbrukerprosedyrene styre betalingen.

11.6.2. Unntatt som angitt nedenfor vil AAAs forbrukerprosedyrer gjelde for eventuell tvist mellom partene. Men i henhold til Consumer Arbitration Rule R-1 (e), kan en part heve en korrekt anvendelse av Consumer Arbitration Rules til en voldgiftsdommer for en endelig avgj?relse. Denne avtalen regulerer i den grad den er i konflikt med Consumer Procedures. Du vil kun iverksette mekling i landet eller lignende politisk oppdeling hvor du bor. Voldgiftssaken vil bli utf?rt gjennom telefonkonferanse. Men dersom forhandlingene gjennomf?res i henhold til AAAs forbrukerprosedyrer, vil voldgiftsdommere ha skj?nnsmessig myndighet til ? kreve h?ring ansikt til ansikt p? anmodning fra en part.

11.6.3. Du og leverand?ren samtykker i at bruken av AAA til ? administrere voldgift ikke h?rer til partenes avtale om ? avgj?re tvister. Dersom AAA ikke vil eller kan gjennomf?re voldgift, vil du og leverand?ren forhandle i god tro for ? bli enige om en eneste voldgiftsdommer som vil l?se tvisten som fastsatt i forbrukerprosedyren. Dersom partene ikke kan bli enige om en voldgiftsdommer, kan en kompetent domstol utnevne en voldgiftsmann, som vil f?lge AAAs forbrukerprosedyrer.

11.6.4. Dersom én eller flere deler av dette punkt?11 kjennes ulovlig eller ugyldig for alle eller noen deler av en tvist, vil de delene under slik omstendighet, og bare under slik omstendighet, bli skilt ut, og tvisten vil bli l?st med forbehold om alle ?vrige deler av dette punkt?11 og alle andre bestemmelser i denne avtalen. Dersom slik utskillelse f?rer til at alle eller noen deler av en tvist blir behandlet i en domstol, vil enekompetanse for slik rettsbehandling v?re domstolene i New York-distriktet i delstaten New York i USA. I forbindelse med eventuell slik rettsforhandling samtykker du i, og vil ikke anfekte, disse domstolenes personlige domsmyndighet over deg, og du avst?r videre fra innsigelse basert p? uhensiktsmessig verneting eller forum non conveniens og vil ikke s?ke overf?ring til et annet distrikt eller verneting.

11.7. Hvis du ervervet en l?sning til annet enn personlig bruk eller bruk i husholdningen, vil voldgiftsforhandlingene, herunder betaling av kostnader, uten hensyn til de foreg?ende avsnittene i dette punkt?11, bli administrert i samsvar med AAAs kommersielle voldgiftsregler (?kommersielle prosedyrer?). De kommersielle prosedyrene brukes hensiktsmessig p? alle tvister mellom partene, og du skal ikke fremme annet i noen sak. Imidlertid gjelder denne avtalen i det omfang den strider med de kommersielle prosedyrene.

12. Generelt

12.1. Meldinger. Leverand?ren kan til enhver tid gi eventuell melding til deg via e-post, hurtigvindu, dialogboks eller annen m?te, selv om du i visse tilfeller kanskje ikke mottar meldingen med mindre og f?r du starter en l?sning. Enhver slik melding vil bli regnet om levert den datoen leverand?ren f?rst gj?r den tilgjengelig gjennom en l?sning, uavhengig av n?r du faktisk mottar den.

12.2. Sp?rsm?l om denne avtalen. Dersom du har sp?rsm?l om denne avtalen eller ?nsker ? be om opplysninger fra leverand?ren, kan du skrive til Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Tsjekkia, e-post: [email protected], tlf.: +420 274 005 777 eller bes?k v?r supportside p? www.avast.com/support.

12.3. Separate avtaler. Dersom du har ervervet to eller flere l?sninger, ogs? i en enkelt transaksjon, eller du har ervervet abonnementer til en hvilken som helst l?sning i flere transaksjoner, kan du ha godtatt denne sluttbrukerlisensavtalen flere ganger. Selv om vilk?rene du har godtatt, kan v?re lignende eller identiske, inngikk du en ny og separat avtale mellom deg og leverand?ren som leverte den aktuelle l?sningen, hver gang du godtok vilk?rene for denne sluttbrukerlisensavtalen.

12.4. Avtalens fullstendighet. Denne avtalen utgj?r hele avtalen mellom deg og leverand?ren om din bruk av l?sningene og dokumentasjonen. Denne avtalen erstatter alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige meddelelser, forslag, uttalelser, garantier og opplysninger om din installasjon og/eller bruk av l?sningene eller dokumentasjonen. Uavhengig av det foreg?ende skal ingenting i denne avtalen svekke eventuelle rettigheter du har i henhold til eksisterende forbrukervernlovgivning eller annen gjeldende lovgivning i ditt land som ikke kan avst?s i en avtale. Denne avtalen, de gjeldende vilk?rene og dokumentasjonen vil, s? vidt praktisk mulig, bli tolket som ? samsvare med hverandre, men vil i tilfelle motstrid gjelde i f?lgende rekkef?lge: (i) de gjeldende vilk?rene, (ii) denne avtalen og (iii) dokumentasjonen.

12.5. Tolkning. Overskriftene i denne Avtalen p?virker ikke fortolkningen av den. Bruken av kj?nn inkluderer alle kj?nn. Entall inkluderer flertall og omvendt. Der hvor et ord eller en frase er definert, vil andre grammatiske former ha tilsvarende betydning. Ordene ?omfatter? og ?herunder? vil bli tolket som om de ble fulgt av ordene ?blant annet? Henvisning til din ?bruk? av programvare, l?sning eller oppdatering skal anses ? omfatte din installasjon av slik programvare, l?sning eller oppdatering (med mindre sammenhengen krever annet). Denne avtalen ble opprinnelig utarbeidet p? engelsk. Selv om leverand?ren kan stille til r?dighet én eller flere oversatte versjoner av denne avtalen av praktiske hensyn, vil den engelskspr?klige versjonen av denne avtalen v?re den r?dende versjonen av denne avtalen i tilfelle motstrid eller avvik. I tilfelle det oppst?r en tvetydighet eller et sp?rsm?l om intensjon eller tolkning i en rettsforhandling eller annet, vil vilk?rene i denne avtalen bli tolket som om den ble utarbeidet i fellesskap av partene, og det vil ikke oppst? noen formodning eller bevisbyrde til gavn eller ulempe for en part gjennom opphavet til eventuelle bestemmelser i denne avtalen.

12.6. Utskillelse. Dersom en bestemmelse i denne avtalen erkl?res ulovlig eller ugyldig etter gjeldende lovgivning, skal den i det omfang anses ? ikke utgj?re del av denne avtalen, men resten av denne avtalen vil forbli gyldig i st?rst mulig omfang etter gjeldende lovgivning.

12.7. Umulighet. Leverand?ren vil ikke v?re ansvarlig for eventuell manglende eller forsinket oppfyllelse som helt eller delvis skyldes feil i offentlig tjeneste (herunder str?m), Internett-feil, feil i telekommunikasjons- eller informasjonsteknologitjenester, feil i telekommunikasjons- eller informasjonsteknologiutstyr, streiker eller andre arbeidsforstyrrelser (herunder blant annet en streik eller annen arbeidsforstyrrelse som oppst?r med hensyn til eventuelle medlemmer av leverand?rgruppen eller leverand?rpartnere), krigs- eller terrorhandlinger, tjenestenektangrep eller andre informasjonsteknologiangrep eller brudd som ber?rer eventuelt medlem av leverand?rgruppen eller leverand?rpartner, oversv?mmelser, sabotasje, brann, andre naturkatastrofer eller annen ?rsak utenfor medlemmer av leverand?rgruppens eller leverand?rpartnerens rimelige kontroll.

12.8. Rettighetsavst?else. Dersom en av partene ikke insisterer p? streng oppfyllelse av noen av vilk?rene og bestemmelsene i denne avtalen, skal det ikke bli ansett som en fraskrivelse eller avst?else av fremtidig samsvar med denne avtalen, og vilk?rene og bestemmelsene i denne avtalen skal forbli gyldige. Ingen fraskrivelse fra noen av partene av noen betingelse i denne avtalen skal anses som gjeldende uavhengig av grunnlag, bortsett fra om slik fraskrivelse er skriftlig og signert av parten. Fraskrivelsen av en av partene om et brudd p? en bestemmelse i denne avtalen av den andre parten, skal ikke anses som en fortsettende fraskrivelse av slikt brudd, eller som en fraskrivelse av annet brudd av denne eller annen bestemmelse i denne avtalen.

12.9. Overdragelse. Du kan ikke overdra dine rettigheter eller forpliktelser etter denne avtalen uten forutg?ende skriftlig samtykke fra leverand?ren. Leverand?ren kan overdra denne avtalen til enhver tid etter egen vurdering uten forutg?ende skriftlig samtykke fra deg.

12.10. Begunstigede tredjeparter. Ingenting i denne avtalen, uttrykkelig eller underforst?tt, skal gi noen person bortsett fra deg, medlemmer av leverand?rgruppen og leverand?rpartnere, noen rettighet, fordel eller bef?yelse av noen som helst art i henhold til eller som f?lge av avtalen. Ingen annen person enn deg, leverand?ren og medlemmer av leverand?rgruppen kan anlegge et s?ksm?l i henhold til denne avtalen. Leverand?ren vil v?re berettiget (men ikke forpliktet) til ? h?ndheve rettigheter, bef?yelser, begrensninger og utelukkelser av ansvar, og juridisk forsvar av eventuelt medlem av leverand?rgruppen eller en leverand?rpartner etter denne avtalen, herunder rettigheter og bef?yelser for eventuelle tap, skader eller krav som et medlem av leverand?rgruppen eller leverand?rpartneren har p?dratt seg: (i) som f?lge av eller i forbindelse med at du ikke har oppfylt vilk?r i denne avtalen, eller (ii) du er p?lagt ? godtgj?re etter denne avtalen. Ingen slike tap, skader eller krav vil bli ansett utelukket som f?lgesskade- eller tilleggsskadeerstatning etter punkt?6.4.1 som f?lge av slike tap, skader eller krav som et annet medlem av leverand?rgruppen eller leverand?rpartneren snarere enn leverand?ren har p?dratt seg.

12.11. Gjeldende lovgivning. Loven som regulerer denne avtalen og enhver tvist (som definert i avsnitt 11) er den materielle loven i staten New York, USA, uten hensyn til valg av lovprinsipper. Denne avtalen styres ikke av FN-konvensjonen om kontrakter for l?s?rekj?p, og anvendelse av denne er ettertrykkelig utelukket.

12.12. Internett-forbindelse. Visse l?sninger kan kreve en aktiv og stabil forbindelse til Internett for ? fungere. Det er derfor ditt ansvar ? p?se at du til enhver tid har en aktiv og stabil Internett-forbindelse.

12.13. Produktnavn. Leverand?rer kan til enhver tid endre navnet p? en l?sning, eller endre navnet eller logoen som brukes p? l?sningen, til navnet eller logoen til et annet medlem av leverand?rgruppen eller en leverand?rpartner. Disse endringene endrer ikke ditt abonnement p? en l?sning, abonnementsperioden eller denne avtalen, og gir deg ikke rett til ? si opp abonnementet p? en l?sning, abonnementsperioden eller denne avtalen.

13. Spesielle vilk?r

F?lgende s?rlige vilk?r gjelder for visse l?sninger. Dersom disse s?rlige vilk?rene strider med resten av avtalen, vil disse s?rlige vilk?rene gjelde og ha forrang med hensyn til de gjeldende l?sningene.

13.1. Programvare, tjenester og andre produkter fra tredjeparter. Visse l?sninger gir deg mulighet til ? erverve programmer, tjenester og andre produkter fra tredjeparter. Du anerkjenner at den aktuelle tredjeparten er eneansvarlig for sine tilbud, og leverand?ren gir ingen erkl?ringer eller garantier om disse tilbudene og p?tar seg ikke noe ansvar for dem, og dersom du erverver eller bruker noen av disse tredjepartstilbudene, vil tilbudene og din bruk av dem bli regulert av eventuelle lisensavtaler, bruksvilk?r, personvernerkl?ringer og/eller andre vilk?r som tredjeparten krever.

13.2. Lisenser for administrert tjenesteleverand?r. Dette punktet 13.2 gjelder: (i) i den grad de gjeldende vilk?rene autoriserer deg til ? bruke CloudCare, Managed Workplace, Avast Business-tjenester, CCleaner Business Edition eller andre l?sninger ved forsyning av MSP-tjenester til tredjeparter; og (ii) for alle lisenser til ? bruke CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. I dette punkt?13.2 gjelder f?lgende definisjoner:

(a)??Avast Business-tjeneste?: HD-tjenester og/eller NOC-tjenester avhengig av sammenhengen.

(b)??kunde?: en tredjepart som du leverer eller ?nsker ? levere MSP-tjenester til.

(c)??HD-tjenester?: de helpdesktjenestene leverand?ren eller dennes tredjepartsleverand?r leverer til deg til gavn for én eller flere kunder, i hvert tilfelle som beskrevet i dokumentasjonen som leverand?ren til enhver tid kan endre.

(d)??MSP-tjenester?: den administrerte tjenesten du leverer til kundene som bruker l?sningene (herunder eventuelt Avast Business-tjeneste).

(e)??NOC-tjenester?: oppf?lgings- og administrasjonstjenester p? ekstern enhet leverand?ren eller dennes tredjepartsleverand?r leverer til deg til gavn for én eller flere kunder, i hvert tilfelle som beskrevet i dokumentasjonen som leverand?ren til enhver tid kan endre.

(f)??Serviceavtale?: en avtale mellom deg og en kunde som blant annet klart beskriver de tjenestene du har samtykket i ? levere til kunden.

13.2.2. Leverand?ren, underlagt bestemmelsene i denne avtalen, gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overf?rbar lisens (uten rett til underlisensiering) i l?pet av abonnementsperioden, til ? bruke de relevante l?sningene (inkludert, der det er aktuelt, Avast Business-tjenester, CCleaner Business Edition eller CCleaner Cloud for Business) til ? levere MSP-tjenester til kundene dine.

13.2.3. Leverand?ren, underlagt vilk?rene og betingelsene i denne avtalen, forsyner deg med l?sninger (inkludert, der det er aktuelt, Avast Business-tjenester, CCleaner Business Edition eller CCleaner Cloud for Business) til fordel for kundene dine.

13.2.4. Du vil, med forbehold om vilk?rene i denne avtalen:

(a) kreve at: (i) hver kunde (herunder deg selv, i det omfang det er relevant) som mottar en l?sning, undertegner eller p? annen m?te binder seg til den dav?rende versjonen av denne avtalen, og (ii) hver kunde som du har samtykket i ? levere l?sninger til, undertegner eller p? annen m?te binder seg til en serviceavtale. Uten ? begrense det foreg?ende kan du godta leverand?rens sluttbrukerlisensavtale p? kundens vegne bare i det omfang kunden uttrykkelig har gitt deg tillatelse til ? gj?re det i serviceavtalen eller p? annen m?te. Serviceavtalen vil: (i) inneholde bestemmelser som beskytter leverand?rgruppens interesser minst like godt som denne avtalen, og (ii) uttrykkelig gi deg og leverand?rgruppen tillatelse til ? fremstille, overf?re, lagre og behandle kundens data og opplysninger i forbindelse med drift og oppfyllelse av l?sningen.

(b) som mellom leverand?ren og deg, v?re eneansvarlig for: (i) ? oppfylle forpliktelsene etter serviceavtalen, (ii) ? p?se at du og alle kunder overholder all gjeldende lovgivning om oppf?lging av arbeidstagere og andre tredjeparter og deres respektive enheter , (iii) ? utf?re de oppgavene og forpliktelsene du og kundene har f?tt tildelt etter avtalen, de gjeldende vilk?rene og dokumentasjonen, og (iv) ved den gjeldende serviceavtalens utl?p eller opph?r ? bringe leveringen av l?sningen til opph?r og fjerne eller f? kunden til ? fjerne eller deaktivere eventuell l?sning fra eventuelle enheter den brukes p?.

13.3. Nettleserrens. N?r du bruker Browser Clean Up-programmet (?BCU?), gir du BCU tillatelse til ? endre den eksisterende nettleserinnstillingen til den nye nettleserinnstillingen.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder gir brukere mulighet til ? bist? andre brukere i ? skaffe seg Internett-tilgang gjennom deling av data om WiFi-nettverk. Dersom du velger ? dele data om WiFi-nettverkene med andre brukere, er du eneansvarlig for ? p?se at du ikke bryter noen tredjepartsrettigheter i tilknytning til slike WiFi-nettverk eller data du deler. Medlemmer av leverand?rgruppen p?tar seg ikke ansvar for at du overholder vilk?rene som gjelder for bruk av eventuelle WiFi-nettverk eller data du deler.

13.5. Avast Family Space (ogs? solgt som Star Guard Family, Vodafone Family Protect og Wind Family Protect).

13.5.1. Avast Family Space, ogs? solgt som Star Guard Family, Vodafone Family Protect og Wind Family Protect (?Family Space?) er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk av foreldre som vil beskytte barna sine, av verger som vil beskytte myndlingene sine, eller av voksne som ?nsker ? beskytte andre voksne, der de har f?tt fullstendig informert samtykke. Du m? ikke bruke Family Space p? annen m?te enn tiltenkt, og medlemmer av leverand?rgruppen p?tar seg ikke ansvar for eventuell uautorisert eller ulovlig bruk.

13.5.2. Ved ? bruke Family Space erkl?rer og garanterer du at: (i) du er minst 18 ?r, og at (ii) du har myndighet til, og herved samtykker til, at data samles inn for personer som du inkluderer i Family Space-kontoen din, herunder personer under 13 ?r. Du bekrefter at medlemmer av leverand?rgruppen vil samle inn, bruke og utlevere geografisk plassering og annen n?dvendig informasjon for ? aktivere drift og levering av Family Space-funksjoner.

13.5.3. Du godtar at: (i) resultater du f?r fra Family Space, inkludert data og meldinger, er muligens ikke n?yaktige, betimelige eller p?litelige; (ii) innhold du anser som upassende eller vil blokkere, blir muligens ikke alltid blokkert av Family Space; (iii) Family Space kan noen ganger blokkere innhold som du kan anse som akseptabelt; og (iv) fordi tredjepartsinnhold kan endres uten forvarsel, kan ikke leverand?ren garantere at leverand?rens innholdskategorier og innholdsfiltre alltid holdes oppdatert med endringer i tredjepartsinnhold. Hvis du mener at Family Space feilklassifiserer et nettsted eller en tjeneste, kontakter du leverand?ren p? e-post p? [email protected].

13.6. Mobilapper. Dette punkt 13.6 gjelder for alle l?sninger som er beregnet for bruk p? mobilenheter.

13.6.1. For l?sninger som lastes ned fra Google Play (http://play.google.com), trer lisensen i henhold til denne avtalen i stedet for eventuelle rettigheter til ? bruke en l?sning som ellers ville blitt gitt etter standardvilk?rene for programmene som lastes ned fra Google Play Store.

13.6.2. For l?sninger som er lastet ned fra Apple App Store, gjelder f?lgende vilk?r:

(a) Lisensene i henhold til denne avtalen er begrenset til en ikke-overf?rbar lisens til ? bruke l?sningen p? enhver iPhone, iPod Touch eller annen Apple-enhet som du eier eller kontrollerer, og som tillates etter bruksreglene fastsatt i tjenestevilk?rene for Apple App Stores, som er tilgjengelige p? http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html eller gjennom slike nettsteder og andre m?ter som Apple gj?r dem tilgjengelige for deg p?.

(b) Denne avtalen er inng?tt utelukkende mellom partene, og ikke med Apple. Leverand?ren, ikke Apple, er eneansvarlig for l?sningen og innholdet i slik l?sning.

(c) Apple har ingen som helst forpliktelse til ? levere noen vedlikeholds- og supporttjenester med hensyn til l?sningen.

(d) Dersom l?sningen ikke er i samsvar med eventuell gjeldende garanti, kan du varsle Apple, og Apple vil betale tilbake kj?psprisen for l?sningen til deg. I det omfang det er tillatt etter gjeldende lovgivning, vil ikke Apple ha noen som helst annen garantiforpliktelse med hensyn til l?sningen, og mellom deg, leverand?ren og Apple vil eventuelle andre krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader eller utgifter som kan henf?res til eventuell manglende overholdelse av garantien, v?re leverand?rens eneansvar.

(e) Leverand?ren, ikke Apple, er ansvarlig for ? behandle eventuelle krav fra deg eller eventuell tredjepart i tilknytning til l?sningen eller din besittelse og/eller bruk av l?sningen, herunder: (i) produktansvarskrav, (ii) eventuell p?stand om at ikke overholder gjeldende lov- eller reguleringskrav og (iii) krav som oppst?r i henhold til forbrukervern eller lignende lovgivning.

(f) I tilfelle eventuell tredjepartskrav med p?stand om at l?sningen eller din besittelse og bruk av l?sningen krenker denne tredjepartens immaterialrettigheter, vil leverand?ren, ikke Apple, v?re eneansvarlig for granskning, forsvar, oppgj?r og oppfyllelse av slikt eventuelt krav med p?stand om immaterialrettskrenkelse.

(g) Du m? overholde eventuelle gjeldende tredjepartsvilk?r n?r du bruker l?sningen. For en VOIP-l?sning m? du for eksempel ikke bryte serviceavtalen om tr?dl?se data ved hjelp av l?sningen.

(h) Apple og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter til denne avtalen, og n?r du godtar vilk?rene i denne avtalen, vil Apple ha rett (og anses ? ha godtatt retten) til ? gj?re denne avtalen gjeldende overfor deg som begunstiget tredjepart.

13.6.3. For l?sninger som lastes ned fra Amazon Appstore, kan Amazon utpeke visse forbrukervilk?r for Appstore som ?standardlisensvilk?r? De standardlisensvilk?rene vil gjelde for din bruk av l?sninger du kj?per gjennom Amazon Appstore. Standardlisensvilk?rene vil blant annet angi at leverand?ren er lisensgiver for l?sningen, og at Amazon ikke er part i denne avtalen. Dersom det er motstrid mellom standardlisensvilk?rene og denne avtalen, vil standardlisensvilk?rene regulere slik motstrid og ha forrang. Amazon er ikke ansvarlig for leverand?rens eller din overholdelse eller manglende overholdelse av standardlisensvilk?rene.

13.7. Teknikerutgave. Dette punkt?13.7 gjelder dersom du har kj?pt teknikerutgaven av en l?sning. Du kan la antall teknikere spesifisert i gjeldende vilk?r bruke l?sningen til ? utf?re optimaliseringstjenester og reparasjoner av enheter som eies av deg (hvis du har kj?pt et bedriftsabonnement) eller av tredjeparter (hvis du har kj?pt et breakfix-abonnement). Hver tekniker kan installere l?sningen p? bare én enhet om gangen, og m? fjerne l?sningen fra enheten f?r kontroll over enheten gis tilbake til oss.

13.8. Forsikringsplan. Dette punkt 13.8 gjelder forsikringsplaner.

13.8.1. ?Forsikringsplan? betyr en tjeneste der leverand?rens tekniker (en ?medarbeider?), mot betaling av et abonnementsgebyr, vil bist? deg med ? fjerne virus eller annen skadelig programvare som infiserer den beskyttede enheten under abonnementsperioden. Forsikringsplaner selges sammen med visse antivirus-l?sninger eller andre sikkerhetsl?sninger fra leverand?ren (hver enkelt en ?sikkerhetsl?sning?), og kommer i tillegg til beskyttelsene under sikkerhetsl?sningen.

13.8.2. Dersom du ber leverand?ren om bistand etter forsikringsplanen, og dersom du og enheten din kvalifiserer for bistand etter punkt 13.8.3vil leverand?ren treffe kommersielt rimelige tiltak for ? bist? deg med ? fjerne virusene eller andre skadeprogrammer som p?virker enheten din. Du anerkjenner, godtar og samtykker med dette i at leverand?rens fors?k kanskje ikke vil v?re tilstrekkelige for ? fjerne visse virus eller andre skadeprogrammer fra enheten din, og at leverand?ren, under ytelse av tjenester, kan forandre, slette eller ?delegge data p? enheten din, endre enhetsinnstillinger eller p? annen m?te gripe inn i din enhets korrekte funksjon.

13.8.3. Forsikringsplanen dekker: (i) kun enheten du kj?pte den aktuelle sikkerhetsl?sningen for, og kan ikke overf?res til annen enhet; og (ii) kun virus og andre skadeprogrammer som infiserer enheten under abonnementsperioden, etter at du lastet ned og installerte sikkerhetsl?sningen p? enheten, og mens sikkerhetsl?sningen kj?rte med oppdaterte skadeprogramdefinisjoner. Leverand?ren kan bringe forsikringsplanen til opph?r uten varsel dersom denne etter sin egen profesjonelle vurdering finner at du har bedt om eller mottatt tjenester under forsikringsplanen for en enhet som ikke er dekket av forsikringsplanen, overf?rt eller fors?kt ? overf?re forsikringsplanen til en annen person eller foretak, eller p? annen m?te har brutt med vilk?rene for forsikringsplanen.

13.8.4. Leverand?ren kan under levering av bistand etter forsikringsplanen kreve ekstern tilgang til enheten din, og/eller kreve at du installerer hjelpeprogramvare, noe som inneb?rer at du bekrefter og samtykker i at punkt?13.10 f?r anvendelse. Dersom du ikke kan eller ikke gir ekstern tilgang til enheten din og/eller du ikke kan laste ned eller ikke laster ned og installerer hjelpeprogramvaren p? enheten eller f?lger leverand?rens eller medarbeiderens ?vrige anvisninger, eller dersom leverand?ren bestemmer at enheten din ikke kvalifisere for st?tte etter forsikringsplanen, vil ikke leverand?ren yte service i henhold til forsikringsplanen. Leverand?ren kan (men er ikke p?lagt ?) henvise deg til en tjeneste der leverand?ren eller dennes underleverand?r, mot et engangsgebyr, vil yte hjelp.

13.9. Teknisk Premium-st?tte. Dette punkt?13.9 gjelder for Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go og andre tekniske supporttjenester (hver ?teknisk premium-st?tte?) som leverand?ren selger separat fra sine programvarel?sninger, og som leverand?ren kan hjelpe deg ? installere, konfigurere eller feils?ke en rekke programvareprodukter og/eller utstyr eller systemer gjennom, herunder PC, Mac, nettbrett, mobiltelefon eller annen PC-enhet, tr?dl?s ruter, kabelmodem eller annen ruter, skriver, digitalkamera, mediespiller, smart-TV og DVD/Blu-Ray-spiller.

13.9.1. Medarbeideren vil i forbindelse med levering av teknisk premium-st?tte, s? langt det er kommersielt rimelig, hjelpe deg ? l?se problemene, men vil p? grunn av de mange og komplekse teknologiene som finnes i markedet, ikke alltid v?re i stand til ? l?se problemene. Dette kan for eksempel v?re problemer som oppst?r som f?lge av feil i programvaren eller maskinvaren som enda ikke er l?st av produsenten, eller problemer knyttet til konfigurasjonen av utstyret som gj?r det umulig eller urimelig vanskelig for medarbeideren ? diagnostisere og l?se problemet. Du godtar og godkjenner derfor herved at leverand?rens innsats ikke n?dvendigvis vil v?re tilstrekkelig til ? l?se problemene du identifiserer, eller at de aktuelle problemene ikke vil bli l?st innenfor en gitt tidsramme.

13.9.2. Medarbeideren kan under levering av teknisk premium-st?tte, kreve ekstern tilgang til enheten din, og/eller kreve at du installerer hjelpeprogramvare, som inneb?rer at du bekrefter og samtykker i at punkt?13.10 f?r anvendelse. Dersom du ikke kan eller ikke gir ekstern tilgang til enheten din og/eller du ikke kan laste ned eller ikke laster ned og installerer hjelpeprogramvaren p? enheten eller f?lger leverand?rens eller medarbeiderens ?vrige anvisninger, eller dersom leverand?ren bestemmer at enheten din ikke kvalifisere for st?tte under teknisk premium-st?tte-abonnementet, vil ikke leverand?ren yte teknisk premium-st?tte.

13.10. Ekstern tilgang; hjelpeprogramvare

13.10.1. Ekstern tilgang. Leverand?ren eller en medarbeider kan i forbindelse med at det ytes hjelp i henhold til forsikringsplanen, teknisk premium-st?tte eller andre tjenester, m?tte koble seg til utstyret eksternt og ta kontrollen over utstyret for ? kunne l?se problemene. I forbindelse med slik ekstern tilgang:

(a) Medarbeideren kan m?tte kj?re diverse skripter p? utstyret, endre konfigurasjonen, installere og avinstallere programvare og gj?re andre endringer p? utstyret og/eller programvareinnstillingene til utstyret etter behov for ? l?se problemene. Du er innforst?tt med at medarbeideren kan, men ikke er forpliktet til, ? installere og fjerne diverse programvareverkt?y som er rettighetsbeskyttet eller levert av tredjeparter hvis medarbeideren mener at det er n?dvendig for ? l?se problemene. Deler av slik programvare er beskyttet ved lov, herunder opphavsrett.

(b) Du godtar og godkjenner at du ved ? autorisere medarbeideren til ? opprette en ekstern tilkobling, gir leverand?ren (og dennes partnere og underleverand?rer som handler p? leverand?rens vegne) fullstendig eller begrenset tilgang til utstyret, programvaren og nettverket (avhengig av utstyrs-, programvare- og nettverkskonfigurasjon), og autoriserer leverand?ren til ? foreta slike endringer som er beskrevet overfor eller som ellers anbefales av medarbeideren i forbindelse med levering av l?sningen. Du godtar og godkjenner at medarbeideren, eller du selv etter medarbeiderens instruksjoner, kan komme til ? endre, slette eller ?delegge data p? utstyret, endre innstillingene for utstyret, programvaren eller nettverket eller p? annen m?te gripe inn i utstyrets, programvarens eller nettverkets korrekte funksjon.

(c) Du godtar og godkjenner at medarbeideren f?r tilgang til all informasjon som er lagret p? enheten. Medarbeidere l?res opp til ikke ? ?pne mer informasjon enn n?dvendig for ? l?se problemene som du ber om medarbeiderens hjelp til. Du m? likevel bli sittende foran enhetens skjerm slik at du kan f?lge med p? det medarbeideren gj?r mens han eller hun leverer l?sningen p? enheten. Du har n?r som helst mulighet til ? avslutte den direkte hjelpe?kten ved ? informere medarbeideren om dette eller oppheve den eksterne tilgangen.

13.10.2. Hjelpeprogramvare.

(a) Leverand?ren eller en medarbeider, som et vilk?r for ? levere tjenester etter forsikringsplanen, teknisk premium-st?tte eller andre tjenester, kan instruere deg i ? laste ned og installere p? enheten et program (?hjelpeprogramvaren?) som gir medarbeideren ekstern tilgang til enheten din, samle inn informasjon om enheten og dens drift, diagnostisere og reparere problemet og endre enhetsinnstillinger. Du kan ogs? bli bedt om ? f?lge andre instruksjoner fra leverand?ren eller en medarbeider.

(b) Hvis du eller en medarbeider installerer hjelpeprogramvaren p? en enhet, kan den aktuelle hjelpeprogramvaren:

(i) m?tte aktiveres p? enheten. Hvis du ikke fullf?rer aktiveringsprosessen innen tidsperioden som oppgis av medarbeideren eller n?r hjelpeprogramvaren ber deg om det, kan det hende at hjelpeprogramvaren slutter ? virke frem til aktiveringen er fullf?rt.

(ii) kan kommunisere med leverand?rens (eller dennes partners eller underleverand?rs) servere regelmessig for ?: (i) p?se at du f?r alle tjenestene og programmene du er kvalifisert til som del av l?sningen, (ii) sette deg i stand til snarest ? starte en nettprate?kt med en medarbeider som del av l?sningen, eller (iii) gi deg tilgang til visse selvbetjeningsverkt?y som del av l?sningen.

(iii) som standard kj?re kontinuerlig p? enheten og utf?re diverse handlinger i bakgrunnen for ? opprettholde enhetens funksjon. Mens programvaren kj?res innhenter den diverse data om enheten, herunder tekniske spesifikasjoner, informasjon om operativsystem, nedlastet og/eller installert programvare, oppdateringer og oppgraderinger, tilgjengelighet og status for sikkerhetsprogramvare, sikkerhetskopier og brannmurer, diverse unike identifikatorer, feilmeldinger fra system og programvare, status for nettverkstilkobling, tilkoblede eksterne enheter og andre tilkoblede enheter samt tilsvarende informasjon og data. Denne informasjonen hjelper leverand?ren ? forebygge mange vanlige problemer og raskt identifisere problemene n?r du ber om st?tte.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater er beregnet for bruk p? en enhet som er en enkelt fysisk datamaskin, ikke en ?virtuell maskin? der en delt databehandlingsressurs emulerer funksjonene til flere dedikerte fysiske datamaskiner. Avast Driver Updater blir ikke like effektivt n?r den brukes p? en virtuell maskin i stedet for en fysisk datamaskin.

13.11.2. Avast Driver Updater er avhengig av data fra produsenten i installasjonsfilene til enhetsdriverne, inkludert utgivelsesdatoer, for ? oppgi informasjonen som vises av l?sningen i skanneresultater. MEDLEMMER AV LEVERAND?RGRUPPEN OG LEVERAND?RPARTNERE GARANTERER ELLER ERKL?RER IKKE AT EVENTUELLE ENHETSDRIVERE SOM LEVERES AV L?SNINGEN, ER DEN NYESTE ELLER EN BESTEMT VERSJON AV EN SLIK ENHETSDRIVER, TIL TROSS FOR EVENTUELL ANNERLEDES ELLER MOTSTRIDENDE INFORMASJON SOM OPPGIS AV L?SNINGEN.

13.12. Avast Secure Web Gateway og Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. I dette punkt?13.12 gjelder f?lgende definisjoner:

(a)??Aggregerte data? betyr data som er: (i) anonymisert, og ikke kan identifisere en enkeltperson eller instans; (ii) kombinert med dataene til andre brukere av en Avast Secure Gateway og/eller ytterligere datakilder; og (iii) presentert p? en m?te der enkeltbrukere av en Avast Secure Gateway ikke kan identifiseres.

(b)??Avast Secure Gateway? betyr Avast Secure Web Gateway eller Avast Secure Internet Gateway;

(c)??DNS-transaksjon? betyr en gjentakende DNS-sp?rring du sender n?r du bruker Avast Secure Web Gateway.

(d)??Sete? betyr et abonnement for en enkeltperson som har tilgang til internett i forbindelse med en Avast Secure Gateway, som beskrives videre i punkt 13.12.5. Et sete kan bare overf?res fra en slik enkeltperson til en annen slik enkeltperson hvis den opprinnelige enkeltpersonen ikke lenger har tilgang til, og ikke lenger g?r inn p?, Internett i forbindelse med Avast Secure Gateway.

(e)??Transaksjon? betyr en HTTP- eller HTTPS-foresp?rsel sendt til, eller av, deg gjennom din bruk av Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Du m? ikke, fra noen enhet som beskyttes av Avast Secure Gateway: (i) sende s?ppelpost eller andre dupliserte eller uoppfordrede meldinger som bryter gjeldende lover; (ii) sende krenkende, uanstendige, truende, ?rekrenkende eller ulovlige materialer; (iii) g? inn p? blokkerte tjenester som bryter gjeldende lover; eller (iv) kj?re automatiserte sp?rringer p? nettadresser p? Internett.

13.12.3. Du bekrefter og godtar at: (i) for at leverand?ren kan levere Avast Secure Gateway, m? du videresende Internett-trafikken din til leverand?ren via gyldige videresendingsmekanismer som muliggj?r automatisk avl?sning (dvs. DNS, PAC, IPSEC, GRE-tunneler eller en passende leverand?rl?sning); (ii) du er ansvarlig for ? gi leverand?rer alle tekniske data og annen informasjon som det er rimelig at leverand?ren ber om, fra tid til annen; (iii) leverand?rgruppen og leverand?rpartnere kan bruke informasjon om skadelig programvare (som beskrevet i punkt 13.16.1(b)), s?ppelpost, botnett og annen informasjon som avledes fra bruken din av Avast Secure Gateway, for ?: (1) opprettholde, forbedre og/eller analysere Avast Secure Gateway; (2) overholde juridiske og kontraktsmessige krav; eller (3) gj?re skadelig eller u?nsket innhold tilgjengelig til leverand?r p? en anonym m?te for ? videre utvikle og forbedre Avast Secure Gateway; og (iv) leverand?rgruppen og leverand?rpartnere kan utvikle og kommersialisere referansem?linger og m?linger basert p? aggregerte data.

13.12.4. Leverand?rgruppen og leverand?rpartnere forbeholder seg retten til ? administrere b?ndbredde eller dirigere trafikk p? Internett p? en kommersielt optimal m?te, forutsatt at slike handlinger ikke g?r ut over leverand?rens forpliktelser i henhold til Avast Secure Gateway. Leverand?r eller leverand?rpartner (der det er aktuelt) kan suspendere tilgang til eller nedlasting av Avast Secure Gateway i tilfelle bruken din av disse l?sningene utgj?r en umiddelbar trussel for hvilket som helst nettverk tilh?rende leverand?rgruppen eller en leverand?rpartner, eller hvis det er n?dvendig for ? overholde gjeldende lover. I slike tilfeller kommer leverand?ren eller leverand?rpartneren (der det er aktuelt) til ?: (i) suspendere Avast Secure Gateway bare i den grad det er n?dvendig for ? forhindre skade p? hvilket som helst nettverk tilh?rende leverand?rgruppen eller leverand?rpartnerne (for eksempel blokkere krenkende kilde-IP-adresser) og for ? overholde gjeldende lover; (ii) iverksette rimelige tiltak for ? kontakte deg raskt og gi deg mulighet til ? raskt endre konfigurasjonen av tjenerne dine deretter og/eller jobbe med deg for ? raskt l?se problemene som for?rsaker suspensjonen av Avast Secure Gateway; og (iii) gjeninnsette all suspendert Avast Secure Gateway etter at alle slike problemer er l?st til leverand?rens eller leverand?rpartnerens (der det er aktuelt) rimelige tilfredsstillelse.

13.12.5. Med henblikk p? ? fastsl? om du har kj?pt nok seter, skal hver gruppe p? 2000 transaksjoner per kalenderdag som str?mmer gjennom Avast Secure Internet Gateway anses som et Avast Secure Internet Gateway-?sete? og hver gruppe p? 2000 DNS-transaksjoner per kalenderdag som str?mmer gjennom Avast Secure Web Gateway skal anses som et Avast Secure Web Gateway-?sete? Du bekrefter og godtar at antall seter du m? kj?pe for bruken din av: (i) Avast Secure Internet Gateway vil beregnes ved ? dividere det samlede antall transaksjoner som str?mmer gjennom Avast Secure Internet Gateway per kalenderdag, p? 2000; og (ii) Avast Secure Web Gateway vil beregnes ved dividere det samlede antall DNS-transaksjoner som str?mmer gjennom Avast Secure Web Gateway per kalenderdag, p? 2000.

13.12.6. ?Selv om ikke leverand?ren kan belaste deg s?rskilt for b?ndbreddebruk i forbindelse med bruken av Avast Security Gateway, kan leverand?ren og gjeldene leverand?rpartner p?dra seg betydelige b?ndbreddekostnader ved ? gi deg tilgang til ? bruke Avast Security Gateway. F?lgelig vil en faktisk ?kning av b?ndbreddebruken din i forbindelse med Avast Securitys Gateway, ha en betydelig innvirkning p? og forstyrre forretningsdriften til leverand?ren og leverand?rpartneren. Du bekrefter og godtar at i tilfeller der b?ndbreddebruken din i tilknytting til bruken av Avast Security Gateway faktisk overskrider antall DNS-transaksjoner eller DNS-transaksjoner per sete, som fastsatt i gjeldende vilk?r, kan leverand?ren eller leverand?rpartneren varsle deg om dette, og i et slikt tilfelle er du pliktig til ? forhandle frem l?sninger med leverand?ren som: (i) en reduksjon av abonnementet for b?ndbredden og/eller (ii) en pris?kning for bruken av Avast Secures Gateway for den gjenst?ende abonnementsperioden. Dersom du ikke kommer frem til en gjensidig l?sning med leverand?ren innen (30) dager fra dagen leverand?ren eller leverand?rpartneren varslet det (det som gjelder), kan leverand?ren med et varsel p? tretti (30) dager si opp den gjenv?rende delen av abonnementsperioden for Avast Securitys gateway, der du vil f? refundert det forh?ndsbetalte bel?pet for den gjenv?rende perioden av abonnementet.

13.12.7. Du bekrefter og godtar at leverand?rgruppen og leverand?rpartnerne kan bruke, reprodusere, lagre, modifisere og vise informasjonen fra transaksjonsloggene dine (dvs. metadataene for all nettverkstrafikk som sendes til eller mottas fra bruken din av Avast Secure Gateway (?transaksjonsloggene?). Transaksjonslogger beholdes av leverand?rgruppen eller leverand?rpartneren i fortl?pende perioder p??6 m?neder i l?pet av abonnementsperioden. Ved terminering eller utl?p av abonnementsperioden skal transaksjonsloggene slettes av leverand?rgruppen eller leverand?rpartnerne i henhold til den vanlige oppbevaringssyklusen til leverand?rgruppen og leverand?rpartnerne, eller tidligere hvis du sender inn skriftlig foresp?rsel.

13.13. Visse HideMyAss!-l?sninger

13.13.1. Virtuelt privat nettverk. Med mindre annet oppgis i de gjeldende vilk?rene, autoriserer abonnementet ditt til HMA! Virtual Private Network-produktet (?HMA! VPN?) deg til ? opprette opptil 5 samtidige tilkoblinger for hvert enkelt HMA! VPN-abonnement. Til tross for annet som kan v?re motstridende i denne avtalen, hvis du overskrider antall samtidige tilkoblinger som er autorisert for HMA! VPN-abonnementet ditt, kan leverand?ren n?r som helst, uten forvarsel, suspendere eller deaktivere tilgangen din til og/eller bruken din av HMA! VPN. Hvis du vil ?ke antall autoriserte samtidige tilkoblinger for HMA! VPN-abonnementet ditt, kan du kontakte oss p? [email protected].

13.13.2. Web Proxy. HMA!-nettproxytjenesten (?nettproxy?) er en gratisl?sning som ikke krever at du registrerer detaljene dine med leverand?ren. Du bekrefter og godtar at du er eneansvarlig for, og at leverand?rgruppen og leverand?rpartnerne ikke p?tar seg ansvar ovenfor deg eller tredjeparter, for: (a) din tilgang, visning eller bruk av, eller innholdet p? (inkludert eventuelt st?tende eller upassende innhold) tredjepartsnettsteder som du g?r inn p? eller bruker via nettproxyen; (b) din overholdelse med vilk?rene for bruk som gjelder p? hvilket som helst tredjepartsnettsted du g?r inn p?, bes?ker eller bruker n?r du bruker nettproxyen; og (c) eventuelle krav, tap eller skader som oppst?r fra innhold som du oppretter, gj?r tilgjengelig, overf?rer eller vises med nettproxyen, inkludert eventuelle krav, tap eller skade som gjennomg?s eller p?dras av leverand?rgruppen eller leverand?rpartnerne.

13.14. Virtuelle private nettverk. Flere land forbyr bruk av virtuelle private nettverk (?VPN-er?), og noen har iverksatt teknologiske tiltak for ? forhindre at VPN fungerer. Som et resultat av dette er leverand?rens VPN-l?sninger (inkludert HMA! VPN) underlagt begrensninger som kan endres fra tid til annen. Du finner mer informasjon her.

13.15. Apparat. Du kan f? en dongle eller annet apparat (?apparat?) som en del av l?sningen, i hvilket tilfelle der ytterligere bestemmelser som angitt i dette punktet13.15 vil v?re gjeldende:

13.15.1. Den begrensede garantiperioden fastsatt av punkt 6.1 er forlenget for apparatet til et ?r fra kj?psdato (?Garantiperiode for apparat?).

13.15.2. Du m? informere leverand?ren omg?ende hvis apparatet er eller blir defekt. Hvis du informerer leverand?ren om defekten i l?pet av garantiperioden for apparatet og leverand?ren ikke er i stand til ? rette opp feilen eksternt, vil leverand?ren etter eget valg og kostnad innen 5 virkedager enten: (a) bytte ut apparatet med en ny eller renovert enhet av apparatet, som i f?lge garantien som fastsatt av punkt 6.1 vil gjelde for resten av garantiperioden for apparatet som gjelder for apparatets originale enhet; eller (b) avslutte abonnementet ditt og refundere eventuelle uopptjente abonnementsavgifter du tidligere har betalt. Hvis apparatet svikter etter at garantiperioden er utl?pt, eller svikter p? grunn av misbruk, manipulering, forstyrrelser, misbruk, ulykke, tap eller tyveri, kan leverand?ren belaste deg standardprisen for erstatningsenheten til apparatet. Leverand?ren kan etter eget skj?nn erstatte apparatet med et nytt eller annet apparat som ogs? vil bli underlagt denne avtalen (inkludert punkt 13.15).

13.16. Mobile Threat Intelligence Platform

13.16.1. I dette punkt?13.16 gjelder f?lgende definisjoner:

(a) ?Innhold? betyr innhold, materialer, produkter og tjenester som du har tilgang til p? eller gjennom MTIP, inkludert leverand?rinnhold, innhold og informasjon du kan dele med andre MTIP-brukere.

(b) ?MTIP? betyr Mobile Threat Intelligence Platform gjort tilgjengelig av Avast.

(c) ?Trusselpr?ve? betyr enhver kode, funksjon, rutine eller enhet som inneholder, beskriver eller demonstrerer et element av skadelig kode.

(d) ?Leverand?rinnhold? betyr alt innhold som medlemmer av leverand?rgruppen laster opp, publiserer, viser eller gj?r tilgjengelig for andre ved hjelp av MTIP, og alt innhold som publiseres, vises, distribueres eller gj?res tilgjengelige av andre parter ved hjelp av MTIP, men unntak av ditt innhold og Trusselpr?ver.

(e) ?Ditt innhold? betyr alt innhold (unntatt trusselpr?ver), materialer, produkter og tjenester som du laster opp, publiserer, viser, distribuerer eller gj?r tilgjengelig for andre ved hjelp av MTIP.

13.16.2. Leverand?rinnhold, mellom deg og leverand?rgruppen, tilh?rer medlemmer av leverand?rgruppen. Medlemmer av leverand?rgruppen gir deg, i henhold til vilk?rene i denne avtalen, en begrenset, ikke-eksklusiv lisens som du kan bruke for tilgang til leverand?rinnhold som gjort tilgjengelig for deg p? MTIP utelukkende i forbindelse med din bruk av MTIP.

13.16.3. Tilgjengelighet til innhold p? MTIP betyr ikke godkjenning eller verifisering av slikt innhold av noen medlem av leverand?rgruppen. Medlemmer av leverand?rgruppen gir ingen garantier eller representasjoner ang?ende n?yaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til innhold som er gjort tilgjengelig p? MTIP. Medlemmer av leverand?rgruppen gir deg ikke r?d eller anbefalinger ved ? gj?re innhold tilgjengelig p? MTIP (gjelder ogs? leverand?rinnhold), og du m? derfor gj?re dine egne vurderinger og avgj?relser basert p? din egen due diligence og unders?kelser, og m? ikke stole blindt p? n?yaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til innhold som er gjort tilgjengelig p? MTIP.

13.16.4. Ved ? laste opp, publisere, vise, distribuere eller gj?re tilgjengelig innholdet ditt p? MTIP, gir du medlemmer av leverand?rgruppen et ikke-eksklusivt, verdensomspennende, avgiftsfri, fullt utbetalt, overf?rbart, underlisensbar (gjennom flere niv?er), lisens til ? bruke, kopiere, reprodusere, bearbeide, tilpasse, modifisere, opprette avledede verk fra, laste opp, publisere, overf?re, lagre, vise, distribuere, gj?re tilgjengelig for andre og p? annen m?te bruke innholdet i forbindelse med operasjonen eller bruk av MTIP eller kampanjen, reklame eller markedsf?ring av MTIP, i alle medier eller distribusjonsmetoder eller gj?re MTIP eller innhold tilgjengelig for andre p? andre m?ter (n? kjent eller senere utviklet). Du samtykker i at denne lisensen inneholder rettigheter for medlemmer av leverand?rgruppen slik at de kan gj?re innholdet ditt tilgjengelig for leverand?rpartnere som samarbeider med medlemmer av leverand?rgruppen for opplasting, publisering, visning, distribusjon eller tilgjengeliggj?ring av innholdet ditt gjennom andre medier, distribusjonsmetoder eller modi for ? gj?re MTIP eller innhold tilgjengelig for andre. Denne lisensen gir ogs? andre brukere av MTIP rett til ? bruke og endre innholdet. Du forst?r at vi kan endre, tilpasse eller opprette avledede verk fra innholdet ditt for ? laste opp, publisere, vise, distribuere eller gj?re det tilgjengelig over datanettverk, enheter, tjenesteleverand?rer og i ulike medier. Vi kan ogs? fjerne eller nekte ? publisere innholdet ditt p? MTIP, helt eller delvis, n?r som helst etter eget skj?nn.

13.16.5. Ved ? laste opp, publisere, vise, distribuere eller gj?re tilgjengelig innhold p? MTIP, garanterer og forplikter du ovenfor for hvert medlem av leverand?rgruppen at: (a) du har eierskapsrettigheter, eller du har f?tt alle n?dvendige rettighetslisenser eller tillatelser fra relevante parte til ? bruke innholdet ditt og ? gi medlemmer av leverand?rgruppen alle n?dvendige rettigheter, lisenser og tillatelser til ? bruke innholdet ditt slik det er fastsatt i henhold til denne avtalen og (b) at opplasting, publisering, visning, distribusjon eller tilgjengeliggj?ring av innholdet ditt p? MTIP ikke vil krenke intellektuelle eiendomsrettigheter til tredjepart eller medlem av leverand?rgruppen, bryte personvern eller andre personlige rettigheter til andre, eller krenke gjeldende lov. Du aksepterer fullt ansvar for ? unng? brudd p? den immaterielle eiendommen, brudd p? personvernet eller andres personlige rettigheter eller brudd p? gjeldende lov i forbindelse med innholdet. Du samtykker i ? betale alle avgifter, gebyrer og eventuell annen utest?ende betaling knyttet til at du laster opp, publiserer, viser, distribuerer eller gj?r tilgjengelig eventuelt innhold p? MTIP eller medlemmer av leverand?rgruppen eller leverand?rpartner som ut?ver noen av rettighetene, lisenser og tillatelser du har gitt under dette punktet 13.16.

13.16.6. Ingen medlem av leverand?rgruppen gir noen representasjon, garanti eller tilsagn vedr?rende trusselpr?ver, og leverand?rgruppen frasier seg enhver garanti (uttrykt eller underforst?tt) at reproduksjon, distribusjon eller bruk av noen form for trusselpr?ver ikke krenker de immaterielle rettighetene til noen tredjepart, bryter med personvernet, andre personlige rettigheter, eller med gjeldende lov. Hvis du bruker, kopierer, reproduserer, behandler, tilpasser, endrer, oppretter avledede verk fra, laster opp, publiserer, overf?rer, lagrer, viser, distribuerer, gj?r tilgjengelig for andre eller p? annen m?te bruker en trusselpr?ve, s? p?tar du deg alle tilknyttede risikoer, og ugjenkallelig gir fra deg alle rettigheter til ? fremstille krav mot et medlem av leverand?rgruppen i forbindelse med en slik trusselpr?ve.

13.16.7. For ? unng? tvil, s? er punkter 4, 5.1.7, 5.1.11 og 5.3 (?Relevante seksjoner?) gjeldende for ditt innhold og din bruk av MTIP (inkludert opplasting, publisering, visning, distribusjon eller innholdet ditt tilgjengelig p? MTIP). Punkt 13.16 og de relevante seksjonene vil, s? vidt praktisk mulig, bli tolket som ? samsvare med hverandre, men vil i motstridende tilfeller gjelde i f?lgende rekkef?lge: (i) i punkt 13.16; og (ii) relevante seksjoner.

G? til innhold G? til menyen
男女做爰高清免费视频