NOVINKA

Vykonné online zabezpe?ení, které vyhovuje pot?ebám malych firem.

Porovnat na?e ?e?ení

Navr?eno pro malé firmy

Na?e nástroje pro firemní zabezpe?ení vám poskytnou kompletní ?pi?kově hodnocenou antivirovou ochranu, na kterou jste u?na?ich produkt? zvyklí. Mezi nimi najdete okam?itá e-mailová upozornění na hrozby ?i nástroje pro vzdálenou správu, které umo?ňují správu online zabezpe?ení odkudkoli.

Porovnejte si dostupné mo?nosti a vyberte pro va?i firmu nejvhodněj?í zabezpe?ení

AVG File Server<br/>Business Edition

AVG File Server
Business Edition

Více informací

AVG AntiVirus<br/>Business Edition

AVG AntiVirus
Business Edition

Více informací

AVG Internet Security<br/>Business Edition

AVG Internet Security
Business Edition

Více informací

Zakoupit Zakoupit Zakoupit
Bezplatná podpora

Nep?etr?itá odborná podpora na telefonu a?e-mailu

Ano Ano
Vzdálená správa

Umo?ňuje vzdáleně spravovat va?i sí? a?za?ízení z?jednoho centrálního místa

Ano Ano
Antivirus

Ve stolních po?íta?ích a?noteboocích zji??uje a?odstraňuje malware a?viry

Ano Ano
CyberCapture

Neznámy soubor je odeslán do na?í Virové laborato?e a?neprodleně zkontrolován

Ano Ano
File Server Security

Ochrání souborové servery p?ed hackery v?soukromí a?bezpe?í

Ano Ano
Celkovy test

Testuje po?íta?, kdy? jej zrovna nepou?íváte

Ano Ano
Ochrana p?ed ransomwarem

Chrání va?i firmu p?ed kybernetickymi zlo?inci

Ano Ano
Skartova? soubor?

Bezpe?ně sma?e soubory a?znemo?ní jejich pozděj?í obnovení

Ano Ano
Link Scanner

Testuje v?echny odkazy na internetu, v?etně těch na Facebooku a?Twitteru

Ano
Ochrana identity

Ochrání d?věrné soubory p?ed nebezpe?nymi Wi-Fi sítěmi

Ano
Firewall

Pomáhá blokovat spam, viry, hackery a?malware

Ano
Webovy ?tít

Ochrání va?e zaměstnance a?za?ízení p?ed nebezpe?nymi sta?enymi soubory a?jinymi online hrozbami

Ano
Ochrana e-mailu

Testuje a?kontroluje e-maily, zda neobsahují podez?elé p?ílohy a?odkazy

Ano
Email Server Security

Ochrání e-mailovy server p?ed hackery, malwarem a?spamem

Antispam a?ochrana p?ed phishingem

Ochrání po?tu p?ed spamem a?podvodnymi zprávami

   
394 Kč za 1?za?ízení na 1?rok 1 024 Kč za 1?za?ízení na 1?rok
100% Money-Back Guarantee icon, green

Záruka vrácení peněz

Nakupujte bez rizika! Pokud během prvních 30?dní nebudete spokojeni, vrátíme vám peníze. Více informací

Zakoupit Zakoupit
UI Jedno p?edplatné.

Jedno p?edplatné.
V?dy aktuální ochrana.

Není t?eba ?ekat na aktualizace – vylep?ení a?nové funkce dostáváte automaticky. Nenecháváme vás ?ekat na ka?doro?ní velké aktualizace. Nyní obdr?íte ka?dé nové vylep?ení automaticky, jakmile bude dostupné. Proto jsme z?názv? produkt? vypustili rok. Dokud máte ochranu AVG Business p?edplacenou, máte nejnověj?í zabezpe?ení v?dy k?dispozici.

UI Snadno spravovatelné zabezpe?ení va?í firmy.

Snadno spravovatelné zabezpe?ení va?í firmy.

  • ?pi?kově hodnoceny antivirus

    Bezpe?něj?í prohlí?ení internetu a?ochrana p?ed malwarem

  • Okam?itá e-mailová upozornění

    Rychlá oznámení hrozeb

  • Vzdálená správa

    Vzdálená instalace, aktualizace a?konfigurace AVG ve v?ech po?íta?ích

Ka?dy den chráníme tisíce firem

pomocí produkt? AVG Business Edition

Více ne? 600?000

firem zvolilo ochranu
na?imi produkty.

Více ne? 5?000?000

lidí vyu?ívá na?e
produkty.

27

let nabízíme ?pi?kově
hodnoceny antivirus.

Bezplatné nástroje a?pr?vodci pro malé firmy

Podívejte se na na?e bezplatné nástroje a?pr?vodce, které vám pomohou s?efektivněj?í správou va?ich IT systém? a?za?ízení.
P?ejít na obsah stránky P?ejít do nabídky
男女做爰高清免费视频